Covid-19 – Huisartsenpraktijk Bos en Lommer – Amsterdam

Terug naar overzicht

Covid-19

English below

Corona is nog steeds niet weg, gezien de vele besmettingen die er nog steeds plaatsvinden. Dit kan de nodige gevolgen hebben voor de kwetsbare onder ons en voor de bemensing van de zorg. We vinden het als huisartsenpraktijk daarom belangrijk om in onze praktijk bepaalde basismaatregelen te blijven hanteren:

  • Houd 1,5 m afstand waar het mogelijk is.
  • Goede hand-, hoest- en snuithygiëne.
  • Een mondkapje moet niet maar mag wel. Bij hoesten, verkoudheid, keelpijn en/of koorts verzoeken wij u wel dringend een mondkapje te dragen.
  • Bij klachten is het vaak verstandig een zelftest af te nemen.
  • Is er Corona bij u vastgesteld, kom dan niet naar de praktijk. Maar bel ons eerst.

Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking

Corona is still not gone, given the many infections that are still taking place. This can have the necessary consequences for the vulnerable among us and for the staffing of care. As a general practice, we therefore find it important to continue to apply certain basic measures in our practice:

  • Keep 1,5 m away where possible.
  • Good hand, cough and muzzle hygiene.
  • A mouth cap is not necessary, but is allowed. In case of cough, cold, sore throat and / or fever, we urgently ask you to wear a mouth cap.
  • In case of complaints, it is often wise to take a self-test.
  • If you have been diagnosed with Corona, do not come to the practice. But call us first.

Thank you in advance for your understanding and cooperation

Publicatiedatum: 22-06-2022