Klachten procedure – Huisartsenpraktijk Bos en Lommer – Amsterdam

Klachten procedure

Wij doen onze best u zo goed mogelijk te helpen. Helaas komt het soms voor dat er dingen verlopen op een manier die u anders zou willen zien.

Wij stellen het op prijs als u deze informatie met ons wilt delen. Op deze manier kunnen wij zien of wij onze organisatie of werkwijze moeten aanpassen.

U kunt uw klacht of uw suggestie bij ons indienen met een klachten- en suggestieformulier. U kunt dit formulier inleveren bij de balie of mailen naar info@hpbl.nl.

Na ontvangst van uw klacht neemt onze klachtenfunctionaris uw klacht in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Op het klachtenformulier kunt u aangeven of en op welke manier u contact wenst over de afhandeling van uw klacht, hiervoor houden wij een termijn aan van 3 werkdagen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, SKGE . De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.