PrEP Pre-expositie profylaxe Pre-exposure prophylaxis Rob Hermanussen Cobru Bos en Lommer Amsterdam

PrEP Pre-expositie profylaxe – Pre-exposure prophylaxis

english below

PrEP is een effectieve manier om infectie met hiv te voorkomen. 

Huisartsenpraktijk Bos en Lommer is een voorstander van het gebruik van PrEP. Huisartsenpraktijk Bos en Lommer is van mening dat PrEP het beste voorgeschreven en begeleid kan worden door de huisarts, de huisarts is laagdrempelig bereikbaar en omdat de huisarts ook op de hoogte is van je andere gezondheidsproblemen is PrEP een geïntegreerd onderdeel van de zorg voor jouw gezondheid. Rob Hermanussen heeft binnen de praktijk al ruim 120 mensen begeleid in het starten met en gebruiken van PrEP. Mocht je met PrEP willen starten, maak dan een afspraak met ons (we bieden deze mogelijkheid alleen aan onze vaste patiënten).

Lees voor je bezoek de informatie over PrEP op de website van mantotman.nl, een website over mannenseks van Soa Aids Nederland, GGD Amsterdam en GGD Rotterdam.

PrEP kan dagelijks of intermitterend, rondom seks worden gebruikt. PrEPnu maakte schema’s waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe intermitterend gebruik dient te gebeuren. PrEP wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, de gebruiker moet het zelf betalen. PrEPnu heeft ook een overzicht van apotheken waar PrEP voor een laag tarief beschikbaar is. De controles bij PrEP worden wél vergoed, maar hierbij hanteert de zorgverzekeraar het eigen risico.

Vóór en tijdens gebruik van PrEP dienen de nierfunctie in het bloed en in de urine gecontroleerd te worden en onderzoek naar hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen plaats te vinden:

  • De nierfunctie in het bloed vóór start, één maand na start en vervolgens elke zes maanden, de nierfunctie in de urine vóór start en vervolgens elke zes maanden.
  • Hiv vóór start, één maand na start en vervolgens elke drie maanden.
  • Seksueel overdraagbare aandoeningen vóór start en vervolgens elke drie maanden gecontroleerd, om kosten te besparen is het mogelijk deze controles via mantotman.nl te doen.

PrEP gebruikers dienen gevaccineerd te zijn tegen hepatitis B, neem je vaccinatie-bewijs en zo mogelijk de uitslag van het onderzoek naar de effectiviteit van de vaccinatie (de titer-controle) mee naar je afspraak. Als je hepatitis B hebt doorgemaakt is vaccinatie niet nodig.

PrEP herhaalrecepten kunnen niet worden aangevraagd bij de assistente of via de website. Rob Hermanussen schrijft PrEP uit voor drie maanden. Als je bijna aan het eind van deze drie maanden bent en je PrEP bijna op is, doe dan de testen die je op dat moment moet doen. Mail Rob via deze website vijf werkdagen na je bezoek aan het laboratorium, voeg een screenshot van je mantotman-uitslag toe aan dit bericht. Rob zal vervolgens de uitslagen van het onderzoek dat in zijn beheer zijn gedaan controleren en aan je melden, een recept voor drie maanden naar de apotheek mailen en je instructies en eventueel labformulieren toezenden voor het volgend onderzoek.

PrEP is extremely effective in preventing HIV.

Huisartsenpraktijk Bos en Lommer promotes the use of PrEP, Rob Hermanussen has helped over 120 users starting and using PrEP. Would you like to start using PrEP, book an appointment with us, we offer this service only to our patients.

Read before your visit information on PrEP as provided by mantotman.nl.

PrEP can be used daily or intermittently. PrEPnu has designed clear information on intermittent use. PrEP is not covered by the insurance companies. PrEPnu has made a list of pharmacies that offer PrEP for a low price. PrEP tests are covered by the insurance companies, however the ‘eigen risico’ applies.

Before and during use of PrEP kidney function tests are required, in blood and urine samples, as are tests on hiv and sti’s:

  • The kidney function in the blood before starting, one month after starting and every six months, de kidney function in the urine before starting and every three months.
  • Hiv testing before start, one month after and every three months.
  • Sti testing before start and every three months. To reduce costs, it is advisable to do sti testing via mantotman.nl

Hepatitis B vaccination is required for PrEP-users, please bring your vaccination documents to your first appointment. If you have been infected with hepatitis B, vaccination is not necessary.

It is not possible to request PrEP refills via our assistants or via the website. Rob Hermanussen prescribes PrEP for three months. If you are nearing the end of these three months and you are about to run out of PrEP, do the tests you need to do. Mail Rob via this website five working days after your lab visit, attach a screenshot of your mantotman results. Rob will answer with the result of the tests you complete on his request, send a prescription for PrEP to your pharmacy and email you instructions and if necessary labforms for your next tests.