Raadpleeg ons – How Our Appointments Work – Huisartsenpraktijk Bos en Lommer – Amsterdam

Raadpleeg ons – How Our Appointments Work

(english below)

Huisartsen, praktijkverpleegkundigen, assistentes en spreekuurondersteuner zien patiënten alleen op afspraak.

Huisartsen hebben in een afspraak tijd om één klacht of probleem te behandelen. Heeft u meer tijd nodig, om een ingewikkeld probleem of om meerdere problemen te bespreken, maak dan een dubbele afspraak. Bent u lang niet geweest of komt u voor de eerste keer en heeft u een lange lijst met problemen, dan zullen wij genoodzaakt zijn eerst de dringende problemen te bespreken en een vervolgafspraak in te plannen voor uw overige problemen. 

Wij verzoeken u bij het maken van een afspraak goed te vertellen waarover u uw huisarts, verpleegkundige of de praktijkondersteuner wilt spreken. Uw hulpverlener kan dan voordat hij of zij u ziet goed de relevante gegevens in uw dossier bestuderen en zo nodig richtlijnen of literatuur raadplegen. Een groot aantal problemen kan ook al voor u worden opgelost door de assistentes zelf!

U kunt ook een belafspraak maken met uw huisarts en uw praktijkverpleegkundige en het is ook mogelijk uw vragen aan hen te stellen via econsult. Via econsult kunnen alleen niet-dringende vragen worden gesteld, u krijgt uw antwoord pas op de eerstvolgende werkdag van uw hulpverlener. Het is mogelijk foto’s en andere bijlagen bij te voegen bij uw vraag.

Weet u niet op welke manier uw hulpverlener u het beste zou kunnen helpen, op afspraak, telefonisch of via mail, overleg dit dan met de assistente!

How our Appointments work

General practitioners (huisarts), nurses, assistants and consultation assistants see patients by appointment only.

To best serve our community, we offer in-person, in-home, telephone and video appointments. We also offer e-consultations in which you can send your non-urgent questions with photos or attachments to your care provider and receive your answer by the next working day.  Our assistants can advise you on which type of appointment is best for your needs when you call to make an appointment.

General practitioners and consultation assistants only have time to treat one complaint or problem during a regular, single appointment (10 minutes).  If you need more time to discuss a complex problem or to discuss several problems, you will need to make a double appointment. Appointment times with nurses vary depending on the procedure or testing being done.

Additionally, if you have not been to the doctor for a long time or are coming to our practice for the first time and you have a long list of problems, we will only discuss your most urgent problems and schedule a follow-up appointment(s) for any additional issues.

When making an appointment, we request that you tell our assistants what you would like to discuss with your care provider and give as much detail as possible. Your care provider can then carefully study the relevant data in your file before seeing you and consult guidelines or literature if necessary. Many problems can also be solved by the assistants themselves.