Raadpleeg ons – Huisartsenpraktijk Bos en Lommer – Amsterdam

Raadpleeg ons

Huisartsen, praktijkverpleegkundigen, assistentes en spreekuurondersteuner zien patiënten alleen op afspraak.

Huisartsen hebben in een afspraak tijd om één klacht of probleem te behandelen. Heeft u meer tijd nodig, om een ingewikkeld probleem of om meerdere problemen te bespreken, maak dan een dubbele afspraak. Bent u lang niet geweest of komt u voor de eerste keer en heeft u een lange lijst met problemen, dan zullen wij genoodzaakt zijn eerst de dringende problemen te bespreken en een vervolgafspraak in te plannen voor uw overige problemen. 

Wij verzoeken u bij het maken van een afspraak goed te vertellen waarover u uw huisarts, verpleegkundige of de praktijkondersteuner wilt spreken. Uw hulpverlener kan dan voordat hij of zij u ziet goed de relevante gegevens in uw dossier bestuderen en zo nodig richtlijnen of literatuur raadplegen. Een groot aantal problemen kan ook al voor u worden opgelost door de assistentes zelf!

U kunt ook een belafspraak maken met uw huisarts en uw praktijkverpleegkundige en het is ook mogelijk uw vragen aan hen te stellen via econsult. Via econsult kunnen alleen niet-dringende vragen worden gesteld, u krijgt uw antwoord pas op de eerstvolgende werkdag van uw hulpverlener. Het is mogelijk foto’s en andere bijlagen bij te voegen bij uw vraag.

Weet u niet op welke manier uw hulpverlener u het beste zou kunnen helpen, op afspraak, telefonisch of via mail, overleg dit dan met de assistente!