Geneeskundige verklaring – Medical Declarations (doctor’s note) – Huisartsenpraktijk Bos en Lommer – Amsterdam

Geneeskundige verklaring – Medical Declarations (doctor’s note)

(english below)

Wij geven geen medische verklaringen. Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen.

Heeft uw werkgever of bedrijfsarts, een opleiding, een opleidingsinstituut, een woningbouwvereniging of een andere instantie medische informatie nodig, lees dan het volgende document van de KNMG over op welke manier dit verloopt en hoe wij u hierbij kunnen helpen, lees document.

Medical Declarations 

We do not issue medical declarations (doctor’s or sick notes). In doing so, we act in accordance with the rules issued by the Royal Dutch Medical Association (KNMG), the professional organisation for physicians.

Sick notes are not necessary and are illegal in The Netherlands. Employers, also small and foreign employers, have the legal obligation to provide their employees with a company doctor (bedrijfsarts or ARBO-arts). Questions concerning your ability to work or about special provisions to enable you to work are to be answered by a company doctor, not by a general practitioner.

Does your employer or bedrijfsarts, an educational or housing facility or another institution require medical information, read the following document from the KNMG about the procedure and how we can help you in this process, read document.