LSP – Huisartsenpraktijk Bos en Lommer – Amsterdam

LSP

(english below)

Geef ons toestemming u aan te melden op het LSP! Als u dit gedaan heeft, dan kunnen de dokters bij een bezoek aan de huisartsenpost of de eerste hulp de belangrijkste informatie uit uw medisch dossier bij de huisarts inzien.

Hoe het LSP werkt kunt u zien op dit filmpje.

Op de eerste hulp en in het ziekenhuis kunnen via het LSP gegevens ingezien worden over uw medicijnen, allergieën en overgevoeligheid. Op de huisartsenpost kunnen via het LSP ook de lijst met uw aandoeningen, verslagen van uw laatste vijf bezoeken aan de huisarts en de recente meetwaarden worden ingezien.

Toestemming voor aanmelding bij het LSP kunt u op drie manieren regelen:

  • Optie 1: Mondeling, zeg het tegen uw huisarts en apotheek
  • Optie 2: Geef ons een ingevuld toestemmingsformulier
  • Optie 3: Regel het online op Volgjezorg (houd uw DigiD bij de hand!)

Lees altijd eerst de folder.

LSP

Please allow us to enable LSP for you. The Landelijk Schakel Punt allows the sharing of your medical data through the national exchange point. After giving permission, doctors at hospitals and at the Huisartsenpost (the out of hours family doctor service) can access information about your medical history, your latest lab results, your medications and allergies, see more 

You can arrange your permission in three ways:

  • Option 1: Say it to your doctor and pharmacy.
  • Option 2: Give us a completed Permission Form.
  • Option 3: Arrange your permission online at Volgjezorg (works with DigiD)

Please read the leaflet first.